La bicicleta estàtica, de Sergi Pàmies

Cada dia escriu millor. Els contes són bons, alguns magnífics.