Acció de gràcies, de Richard Ford

He llegit tot el de Ford, inclosa la seva selecció de contes nordamericans (molt bona). Aquest tanca el cicle del ((Frank Bascombe)), el del Cronista d’esports o el Dia de la independència. N’ha tret un cada deu anys, o sigui que no els tinc molt presents. El llibre és interessant, t’acaba enganxant, però tinc la sensació que no està al nivell dels altres dos, i sobre tot, sobre tot, dels boníssims ((Incendis)), ((Rock Springs)), ((Un trozo de mi corazón)), etc.

Anuncio publicitario