Media vida, de V.S. Naipaul

Com sempre, Naipaul és tremendo. Tota l’estona he tingut la sensació que ja havia llegit el llibre, suposo que per la semblança a d’altres llibres seus, o del Coetzee, i pel món literari que han anat creant. No és el millor llibre seu, de tota manera.

Anuncios